O projektu

INPROZ GROUP D.O.O. PONOSNO PREDSTAVLJA USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKAT SPO SQUARE

 Svoju bogatu turističku ponudu Tuzla je upotpunila sa otvaranjem rekonstruisanog Trga Slobode. Trg Slobode u Tuzli je glavni gradski trg, ujedno je i manifestacioni trg i raskrsnica pješačkih tokova u staroj gradskoj jezgri. Namjena novog stambeno – poslovnog objekta “SQUARE” trebala bi da obezbijedi cjelodnevno prisustvo građana, što će bitno uticati na budući život ovog dijela grada. Razmišljajući o likovnosti novog objekta, analizirali smo historijat ovog lokaliteta, trenutno stanje na terenu, te nismo pronašli adekvatnu vezu ni sa jednim od postojećih objekata, pa smo odlučili da tlocrtni gabarit objekta razdvojimo u dvije lamele, od kojih se jedna fizički naslanja na sjeveroistočnu stranu.

TRG SLOBODE

U drugoj polovini 20 stoljeća i početkom 21 stoljeća, prostor nekadašnjeg Apel placa, kasnije Trga oslobođenja, a sada Trga Slobode, zajedno sa prostorom Trobegovog parka, pretrpjeli su velike promjene u odnosu na nekadašnji izgled. Naime, na ovom prostoru postojala je zgrada Skupštine opštine Tuzla, objekat “Barok”, zgrada Glavne pošte u Tuzli, Samostan i Katolička crkva i ugostiteljski objekat “Lovac”. Krajem dvadesetog stoljeća izgrađena je zgrada Privredne komore, na koju se danas sa sjeveroistočne strane nastavlja stambeno – poslovni objekat SPO “SQUARE”.

Finalni izgled

Ovako postavljen objekat, definira sjeveroistočnu stranu Trga Slobode, a projektiran je u dvije konstruktivne cjeline – lamele. U svom eliptičnom obliku oslobađa vizure i “usmjerava” pješačke tokove prema Panonskim jezerima i zelenilu na prostoru Slane banje.

Lokacija objekta