O projektu

INPROZ Group d.o.o. predstavlja
SPO ``ATIK MAHALA`` u Tuzli

 INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, završio je izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta sa deset manjih stambenih jedinica na lokalitetu u ulici Atik mahala. Objekat je izgrađen u neposrednoj blizini Šarene džamije i najvećeg gradskog trga “Trg SLobode”. Dispoziciono rješenje ovog objekta i raspored njegovih vanjskih otvora, uslovljeno je blizinom objekta Šarene džamije, sa sjeverozapadne strane kao i položajem planiranog objekta sa njegove jugoistočne strane.

Sve prostorije u ovom objektu orjentirane su na sjeveroistočnu i jugozapadnu stranu. Glavna fasada objekta je sjeverozapadna, odnosno fasada okrenuta na ulicu Atik mahala.

Pristupi objektu projektirani su iz ulice Atik mahala, sa trotoara koji se proširuje na račun smanjenog gabarita u prizemlju. Iz ovog natkrivenog dijela projektovana su tri zasebna ulaza: jedan za stambene etaže, i dva ulaza, za dva poslovna prostora, koji se nalaze u nivou prizemlja.

Poslovni prostori su različite veličine i njihova namjena nije definirana.

Lokacija objekta