O Projektu

SO Spazza Camino

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, predstavlja novi stambeni objekat “Spazza Camino”, koji će se nalaziti na atraktivnoj lokaciji u centru Grada Tuzla, u Franjevačkoj ulici u blizini mosta s Kipovima.

Projektnim rješenjem predviđeno je da se postojeći poslovni objekat u potpunosti ruši i na njegovom mjestu izgradi novi stambeni objekat.

Glavni ulazi u stambene prostorije projektovani su sa jugozapadne strane. Sjeverozapadna i jugoistočna fasada zbog blizine susjednih objekata nemaju projektovane otvore. Uz sjeveroistočnu fasadu na terenu se nalazi susjedni, pomoćni objekat-šupa, spratnost-prizemlje, koji je u ruševnom stanju.

Prilikom izrade idejnog projekta vodilo se računa da su projektovani otvori na sjeveroistočnoj fasadi usklađeni sa navedenim objektom. Spratnost projektovanog SPO je P+1+Pk (Prizemlje+Sprat+Potkrovlje). Na etaži prizemlja projektovani su apartmani i direktno su povezani sa vanjskim prostorom. Svaki apartman ima kupatilo i kuhinju manjih dimenzija sa trpezarijom i sobu za spavanje. Na etaži prizemlja projektovano je i stubište sa vjetrobranom, koje vodi na etaže prvog sprata i potkrovlja. To su po namjeni stambene etaže. Projektom je predviđeno da svaka od njih ima po tri zasebne stambene jedinice-stana. Projektovani SO je pokriven kosim dvovodnim krovom.

Naši objekti u izgradnji

Apartmani Opatija

Vrutki 2, Opatija, Republika Hrvatska
Atraktivni objekat u Opatiji

Apartmani Sreser

Općina Janjina, Sreser, Republika Hrvatska
Apartmani u Sreseru

SPO "Musique"

Džindić mahala, Tuzla
Stambeno-poslovni objekat u centru grada