Na dohvat ruke

Sve što ste ikada željeli

Stanovi po mjeri

Jer mi mislimo na vas.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja novi projekat

Novi poslovni objekat ``Kino Mladost``

 INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog poslovnog objekta “KINO MLADOST” na lokaciji Pazar u Tuzli. Novoprojektovani objekat je smješten na lokalitetu nekadašnje zgrade kino dvorane “Kino Mladost”. Sa južne i dijelom zapadne strane omeđen je objektima školskih ustanova. Sa istočne i sjeverne strane smješten je plato preko kojeg su riješeni svi ulazi u objekat. Objekat je spratnosti P + 2.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja novi projekat

SO SLATINSKA kolektivni stambeni objekat u naselju Slatina Tuzla

 INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog kolektivnog stambenog objekta “SLATINSKA” na lokaciji Slatina u Tuzli. Objekat će sadržavati ukupno 38 stambenih jedinica, te isti broj parking prostora, od čega 28 u podzemnoj garaži, a ostalih 10 parking mjesta otvorenih u okviru nove saobraćajnice sa paralelnim parkiranjem vozila. Prema zahtjevu investitora projektovane su stambene jedinice sljedećih kategorija: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban, trosoban i četverosoban stan.

U NAJAVI GRADNJA HOTELA...

HOTEL SALT CITY U TUZLI

U skladu sa turističkim razvojem Tuzle pojavila se potreba za gradnjom novih hotela. Jedan od njih će biti izgrađen u centru grada, a imat će pogled na kompleks Panonskih jezera. Hotel pod nazivom Salt City izgradit će kompanija Inproz group na lokalitetu parka Delalića. Riječ je o objektu veličine 1.110,60 kvadratnih metara, spratnosti P + 5 sa 25 smještajnih jedinica, a pored smještajnih kapaciteta planirano je i formiranje mini restorana sa baštom u parku i pogledom na Panonska jezera, male kongresne sale, malog trim kabineta i male saune sa tuševima. Objekat će biti smješten u užem gradskom jezgru, neposredno u blizini Panonskih jezera i centralne gradske šetnice te će svojim izgledom imati zadatak da ostavi pečat svog vremena i dodatno doprinese kvalitetu mikrolokacije.

INPROZ Group d.o.o. uskoro završava projekat...

SPO - ATIK MAHALA U TUZLI

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, uskoro završava izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta sa deset manjih stambenih jedinica na lokalitetu u ulici Atik mahala. Objekat je izgrađen u neposrednoj blizini Šarene džamije i najvećeg gradskog trga “Trg SLobode”. Dispoziciono rješenje ovog objekta i raspored njegovih vanjskih otvora, uslovljeno je blizinom objekta Šarene džamije, sa sjeverozapadne strane kao i položajem planiranog objekta sa njegove jugoistočne strane. Sve prostorije u ovom objektu orjentirane su na sjeveroistočnu i jugozapadnu stranu. Glavna fasada objekta je sjeverozapadna, odnosno fasada okrenuta na Ulicu Atik mahala.

INPROZ GROUP D.O.O. PONOSNO PREDSTAVLJA USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT SPO SQUARE

Svoju bogatu turističku ponudu Tuzla je upotpunila sa otvaranjem rekonstruisanog Trga slobode. Trg Slobode u Tuzli je glavni Gradski trg, ujedno je i manifestacioni trg i raskrsnica pješačkih tokova u Staroj Gradsko jezgri. Namjena novog Stambeno-poslovnog objekta “SQUARE” trebala bi da obezbijedi cjelodnevno prisustvo građana, što će bitno uticati na budući život ovog dijela grada. Razmišljajući o likovnosti novog objekta, analizirali smo historijat ovog lokaliteta, trenutno stanje na terenu, te nismo pronašli adekvatnu vezu ni sa jednim od postojećih objekata, pa smo odlučili da tlocrtni gabarit objekta razdvojimo u dvije lamele. Ovako postavljen objekat, definira sjeveroistočnu stranu Trga Slobode, a projektiran je u dvije konstruktivne cjeline – lamele. U svom eliptičnom obliku oslobađa vizure i “usmjerava” pješačke tokove prema Panonskim jezerima i zelenilu na prostoru Slane banje.

INPROZ Group PROJEKTI