INPROZ Group d.o.o. predstavlja novi projekat

INPROZ Group d.o.o. Vam predstavlja - SPO Musique
stambeno-poslovni objekat u centru grada

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog stambeno poslovnog objekta “MUSIQUE”, na lokaciji Džindić mahala u Tuzli.
Namjena objekta je stambeno poslovna. Poslovni prostori se nalaze na nivou suterena a stambene jedinice su smještene u prizemlju i na višim etažama. Objekat se sastoji od: podzemna garaža -1 + suterena + prizemlje + četiri sprata.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja novi projekat

INPROZ Group d.o.o. Vam predstavlja - Apartmani Sreser
kompleks apartmana u Sreseru

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog stambenog objekta “SRESER”, na lokaciji obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Janjina, Sreser.
Građevina je spratnosti P+2/Prizemlje i dva sprata. U građevini je predviđeno 8 stanova.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja novi projekat

INPROZ Group d.o.o. Tuzla predstavlja novi poslovni objekat “SALT” u centru Tuzle

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, predstavlja poslovni objekat “SALT”, koji je u izgradnji, a nalazi se u strogom centru Grada Tuzla, ulica Tuzlanskog odreda.
Namjena objekta je poslovna. Objekat je spratnosti P+4, promjenjivih gabarita.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja završeni projekat

SO ``SLATINSKA`` kolektivni stambeni objekat u naselju Slatina Tuzla

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, je završio sa gradnjom novog kolektivnog stambenog objekta “SLATINSKA” na lokaciji Slatina u Tuzli. Objekat sadržava ukupno 38 stambenih jedinica te 32 parking mjesta u podzemnoj garaži i 6 parking mjesta ispred objekta. Prema zahtjevu investitora projektovane su stambene jedinice sljedećih kategorija: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban, trosoban i četverosoban stan.

 

INPROZ Group d.o.o. predstavlja završeni projekat

Poslovni objekat - ``Kino Mladost``

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, završio je sa gradnjom poslovnog objekta “KINO MLADOST” na lokaciji Pazar u Tuzli. Novoizgradjeni objekat je smješten na lokalitetu nekadašnje zgrade kino dvorane “Kino Mladost”. Sa južne i dijelom zapadne strane omeđen je objektima školskih ustanova. Sa istočne i sjeverne strane smješten je plato preko kojeg su riješeni svi ulazi u objekat. Objekat je spratnosti P + 2.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja završeni projekat

Stambeno-poslovni objekat -
``ATIK MAHALA``

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, završio je izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta sa deset manjih stambenih jedinica na lokalitetu u ulici Atik mahala. Objekat je izgrađen u neposrednoj blizini Šarene džamije i najvećeg gradskog trga “Trg SLobode”. Dispoziciono rješenje ovog objekta i raspored njegovih vanjskih otvora, uslovljeno je blizinom objekta Šarene džamije, sa sjeverozapadne strane kao i položajem planiranog objekta sa njegove jugoistočne strane. Sve prostorije u ovom objektu orjentirane su na sjeveroistočnu i jugozapadnu stranu. Glavna fasada objekta je sjeverozapadna, odnosno fasada okrenuta na Ulicu Atik mahala.

INPROZ GROUP D.O.O. PREDSTAVLJA USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKAT

Stambeno-poslovni objekat - SPO SQUARE

Svoju bogatu turističku ponudu Tuzla je upotpunila sa otvaranjem rekonstruisanog Trga slobode. Trg Slobode u Tuzli je glavni Gradski trg, ujedno je i manifestacioni trg i raskrsnica pješačkih tokova u Staroj Gradsko jezgri. Namjena novog Stambeno-poslovnog objekta “SQUARE” trebala bi da obezbijedi cjelodnevno prisustvo građana, što će bitno uticati na budući život ovog dijela grada. Razmišljajući o likovnosti novog objekta, analizirali smo historijat ovog lokaliteta, trenutno stanje na terenu, te nismo pronašli adekvatnu vezu ni sa jednim od postojećih objekata, pa smo odlučili da tlocrtni gabarit objekta razdvojimo u dvije lamele. Ovako postavljen objekat, definira sjeveroistočnu stranu Trga Slobode, a projektiran je u dvije konstruktivne cjeline – lamele. U svom eliptičnom obliku oslobađa vizure i “usmjerava” pješačke tokove prema Panonskim jezerima i zelenilu na prostoru Slane banje.