Na dohvat ruke

Sve što ste ikada željeli

Stanovi po mjeri

Jer mi mislimo na vas.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja novi projekat

SO ``SLATINSKA`` kolektivni stambeni objekat u naselju Slatina Tuzla

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog kolektivnog stambenog objekta “SLATINSKA” na lokaciji Slatina u Tuzli. Objekat će sadržavati ukupno 38 stambenih jedinica, te isti broj parking prostora, od čega 28 u podzemnoj garaži, a ostalih 10 parking mjesta otvorenih u okviru nove saobraćajnice sa paralelnim parkiranjem vozila. Prema zahtjevu investitora projektovane su stambene jedinice sljedećih kategorija: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban, trosoban i četverosoban stan.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja završeni projekat

Poslovni objekat -
``Kino Mladost``

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, završio je sa gradnjom poslovnog objekta “KINO MLADOST” na lokaciji Pazar u Tuzli. Novoizgradjeni objekat je smješten na lokalitetu nekadašnje zgrade kino dvorane “Kino Mladost”. Sa južne i dijelom zapadne strane omeđen je objektima školskih ustanova. Sa istočne i sjeverne strane smješten je plato preko kojeg su riješeni svi ulazi u objekat. Objekat je spratnosti P + 2.

INPROZ Group d.o.o. predstavlja završeni projekat

Stambeno-poslovni objekat -
ATIK MAHALA U TUZLI

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, završio je izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta sa deset manjih stambenih jedinica na lokalitetu u ulici Atik mahala. Objekat je izgrađen u neposrednoj blizini Šarene džamije i najvećeg gradskog trga “Trg SLobode”. Dispoziciono rješenje ovog objekta i raspored njegovih vanjskih otvora, uslovljeno je blizinom objekta Šarene džamije, sa sjeverozapadne strane kao i položajem planiranog objekta sa njegove jugoistočne strane. Sve prostorije u ovom objektu orjentirane su na sjeveroistočnu i jugozapadnu stranu. Glavna fasada objekta je sjeverozapadna, odnosno fasada okrenuta na Ulicu Atik mahala.

INPROZ GROUP D.O.O. PONOSNO PREDSTAVLJA USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT

Stambeno-poslovni objekat -
SPO SQUARE

Svoju bogatu turističku ponudu Tuzla je upotpunila sa otvaranjem rekonstruisanog Trga slobode. Trg Slobode u Tuzli je glavni Gradski trg, ujedno je i manifestacioni trg i raskrsnica pješačkih tokova u Staroj Gradsko jezgri. Namjena novog Stambeno-poslovnog objekta “SQUARE” trebala bi da obezbijedi cjelodnevno prisustvo građana, što će bitno uticati na budući život ovog dijela grada. Razmišljajući o likovnosti novog objekta, analizirali smo historijat ovog lokaliteta, trenutno stanje na terenu, te nismo pronašli adekvatnu vezu ni sa jednim od postojećih objekata, pa smo odlučili da tlocrtni gabarit objekta razdvojimo u dvije lamele. Ovako postavljen objekat, definira sjeveroistočnu stranu Trga Slobode, a projektiran je u dvije konstruktivne cjeline – lamele. U svom eliptičnom obliku oslobađa vizure i “usmjerava” pješačke tokove prema Panonskim jezerima i zelenilu na prostoru Slane banje.