O Projektu

PO Salt Square

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, predstavlja novi završeni poslovni objekat “SALT SQUARE”, a koji se nalazi se u strogom centru Grada Tuzla, ulica Tuzlanskog odreda. Namjena objekta je poslovna. Objekat je spratnosti P+4, promjenjivih gabarita. Dimenzije najvećeg gabarita objekta su 22,30 x 16,40m. Objekat sa jugozapadne strane zatvara saobraćajnica, ulica Tuzlanskog odreda, preko koje se obavlja pristup objektu.

Sa sjeverozapadne strane uz objekat formiran je javni parking prostor, te objekat sa sjeveroistočne strane omeđuje gradski park, koji ujedno doprinosi kvalitetu boravka.

Na objekat se sa jugoistočne strane nadovezuje poslovni objekat manjih gabarita, a koji ujedno nastavlja urbani niz. Obzirom na nemogućnost formiranja dodatnog pristupa, glavni ulaz rješen je preko ulice Tuzlanskog odreda. Prizemlje objekta sadrži poslovni prostor, stubište, vjetrobran, podstanicu, trijem, hodnik, wc m, wc ž i stepenišni prostor.

Spratovi od 1 – 4 sadrže poslovne prostore, stubište, hodnik, m/ž wc, stepenišni prostor, servisnu prostoriju, kao i terase različite veličine. Pristup požarnom stepništu je omogućeno preko svih etaža.

Oblikovnost objekta proizilazi iz nekoliko parametara. Obzirom da se objekat nalazi u zoni grada sa velikim procentom postojećih objekata, objekat je morao ispuniti normative u pogledu distanciranja gabarita. Na osnovu navedenog parametra dolazi se do rješenja da jugozapadna fasada objekta ima stepenasti oblik, čime je ispoštovana uredba grada o udaljenostima objekata. Konstruktivni nosivi elementi objekta, predviđeni su od monolitnog armiranog betona sa punim međuspratnim pločama debljine 20cm, nosivim zidovima 25cm i 20cm i stubovima 40x40cm debljine, a ispod prizemne etaže predviđena je armirano-betonska temeljna kontra ploča debljine 60cm. Fasadni i unutarnji zidovi bili bi zidani od šupljeg opekarskog bloka.

Objekat će imati sve potrebne instalacije koje su neophodne za njegovu normalnu eksploataciju i korištenje, kao što su: elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i hidrantske mreže, kao i mašinske instalacije grijanja, instalacije klimatizacije.

Naši objekti u izgradnji

Apartmani Opatija

Vrutki 2, Opatija, Republika Hrvatska
Atraktivni objekat u Opatiji

Apartmani Sreser

Općina Janjina, Sreser, Republika Hrvatska
Apartmani u Sreseru

SPO "Musique"

Džindić mahala, Tuzla
Stambeno-poslovni objekat u centru grada