ODABERITE NIVO SPRATNOSTI DA VIDITE MODELE STANOVA I PONUDU

O projektu

INPROZ Group d.o.o. Vam predstavlja - ``SPO Musique``
stambeno-poslovni objekat u centru grada

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog stambeno poslovnog objekta “MUSIQUE”, na lokaciji Džindić mahala u Tuzli.

Tlocrtna geometrija objekta je „L“ oblika, maksimalne dimenzije objekta iznose:
nivo -1 GARAŽA (dužina i širina) su d=32,40 m, š=16,10 m,
nivo PRIZEMLJA (dužina i širina) su d=31,35 m, š=10,65 m.

Namjena objekta je stambeno poslovna. Poslovni prostori se nalaze na nivou suterena a stambene jedinice su smještene u prizemlju i na višim etažama. Objekat se sastoji od: podzemna garaža -1 + suterena + prizemlje + četiri sprata.
Podzemna etaža objekta je rješena tako kako bi omogućila parking motornih vozila, što u konačnici iznosi 30 parking mjesta u garažnom dijelu, a ukupan broj sa vanjskim parking prostorom iznosi 37 parking mjesta. U objektu je projektovano zajedničko stepenište i požarno stepenište sa glavnim ulazom u suterenu.

Glavni ulaz je sa prednje strane objekta i orijentisan je prema ulici. Poslovni prostori posjeduju zasebne ulaze.
U prizemlju je projektovano 8 stanova, sprat I 8 stanova, sprat II 8 stanova, sprat III 7 stanova i sprat IV sa 3 stana, što je ukupno 34 stambene jedinice. Stanovi na ovim etažama su četverosobni, trosobni, dvosobni, i garsonjere.

Glavnu nosivu konstrukciju objekta čine AB platna i stubovi a zidana ispuna se sastoji od blok opeke debljine 25 i 20 cm, temeljeni na armiranobetonsku temeljnu „kontra“ ploča na koju se oslanjaju. Međuspratna konstrukcija su AB ploče debljine 20 cm, a zadnja ploča je projektovana kao ravna sa svim potrebnim slojevima izolacije. Glavno sepenište je jednokrako, armiranobetonsko ukupne širine 1,25 m, dok je protupožarno stepenište predviđeno od AB konstrukcije.
Objekat će imati sve potrebne instalacije koje su neophodne za njegovu normalnu eksploataciju i korištenje, kao što su: elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i hidrantske mreže, kao i mašinske instalacije grijanja, instalacije klimatizacije.

Lokacija objekta