O Projektu

PO Green Zone

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, Vam predstavlja novi poslovni objekat “Green Zone”!

Predmetni objekat smješten je na obodu centralne jezgre grada Tuzla, u stambeno – poslovnoj zoni, na zemljištu označenom po katastarskom operatu kao k.č.br. 1707/3 K.O. TUZLA II, u ul, Borić do br.3, naselje Kojšino. Na predmetnom zemljištu prethodno je bio izgrađen objekat čiji su ostatci uklonjeni zbog gradnje novoprojektovanog objekta.

Novoprojektovani objekat svojom dužom stranom orijentisan je u smijeru sjeveroistok – jugozapad. Pristup predmetnoj parceli omogućen je sa pristupnog puta smještenog sa sjeveroistočne strane predmetnog objekta.

Namjena predmetnog objekta je poslovnog karaktera. Poslovni objekat sastavljen je od dvije diletaciono odvojene lamele. Lamela 1 namjenjenja za administrativnu djelatnost sa prostorima smještenim na 4 etaže (Pr+2+Pot). Lamela 2 namjenjena je kao ulazni hol sa salom za sastanke i info pultom, spratnosti prizemlje.

Naši objekti u izgradnji

Apartmani Opatija

Vrutki 2, Opatija, Republika Hrvatska
Atraktivni objekat u Opatiji

Apartmani Sreser

Općina Janjina, Sreser, Republika Hrvatska
Apartmani u Sreseru

SPO "Musique"

Džindić mahala, Tuzla
Stambeno-poslovni objekat u centru grada