Apartmani Sreser - Prizemlje

Odaberite Stambenu Jedinicu

“INPROZ Group” d.o.o. Tuzla, Vam predstavlja novi stambeni objekat “SRESER”, na lokaciji obuhvata Prostornog plana uređenja Općine Janjina, Sreser. Građevina je smještena okomito na pristupnu ulicu s koje ima kolni pristup, te se prostire u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Tlocrtna projekcija objekta iznosi 206,60 m2. Građevina je spratnosti P+2/Prizemlje i dva sprata. U građevini je predviđeno 8 stanova.

ODABERITE NIVO SPRATNOSTI DA VIDITE MODELE STANOVA I PONUDU