O projektu

INPROZ Group d.o.o. predstavlja završeni projekat - Poslovni objekat ``Kino Mladost`` u Tuzli

INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, završio je sa gradnjom novog poslovnog objekta “KINO MLADOST” na lokaciji Pazar u Tuzli. Novoizgradjeni objekat je smješten na lokalitetu nekadašnje zgrade kino dvorane “Kino Mladost”. Sa južne i dijelom zapadne strane omeđen je objektima školskih ustanova. Sa istočne i sjeverne strane smješten je plato preko kojeg su riješeni svi ulazi u objekat. Objekat je spratnosti P + 2.

Namjena objekta je poslovna. Princip rješenja objekta bazira se na postavci glavnog ulaza u središnji dio objekta, sa istočne strane. Glavni ulaz omogućuje neovisnu vezu putem vertikalnih komunikacija sa svim etažama.

Lokacija objekta